หน้าแรก

คณะสาขาที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (สายศิลป์-ก็เรียนได้) เรียนภาคปกติ วันพุธ ถึง วันอาทิตย์

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

คณะนิติศาสตร์ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

คณะบริหารศาสตร์ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

 • สาขาวิชาบัญชี
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทำไมต้องเรียนที่ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 • สามารถเทียบโอนและปรับตำแหน่งงานได้
 • ต้องการปรับวุฒิ/ปรับตำแหน่ง/ปรับเงินเดือน
 • มีแผนการเรียนแบบ3ปีและ4ปี รับวุฒิ ม.6หรือกศน.ปวช.ปวส.
 • ปริญญาตรีใบที่2(เทียบโอนรายวิชาที่เรียนมาแล้วได้)
 • มีกองทุน ก.ย.ศ. (กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา) และไม่ต้องใช้ผลGAT/PAT
 • ทุกสาขามี ก.ค.ศ (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) รับรอง และสามารถสอบครูผู้ช่วยได้
 • เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีเหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลามาเข้าห้องเรียนน้อย

คณะที่เปิดสอน